Organisatie

Correspondentieadres

KBO-Axel, G.H. Breitnerstraat 3, 4571 MS Axel  
E-mailadres: mejmscholter@gmail.com

Bank 

Rekeningnr. Rabobank: NL51 RABO 0103 7875 85, t.n.v K.B.O. afd. Axel. 
Kamer van Koophandel nr. 40303048 t.n.v. KBO Zeeland

Bestuur en commissies

Secretaris
Maurice Scholter, Tel. 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl  

Penningmeester
Ronnie Meeusen, Tel. 06-53759114, e-mail: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl

Ledenadministratie
Ronnie Meeusen, Tel. 06-53759114, e-mail: penningmeester@kbo-pcob-axel.nl

Bestuursleden

Marcel Cerpentier, Tel. 06-36163160, e-mail  marcelcerpentier@hotmail.com                                                                                  Anna Egberts-Herrewijnen, Tel. 0115-432062, e-mail:  anegberts@hotmail.com                                                                              Kees de Koeijer, Tel. 06-26968500, e-mail:  cdekoeyer@zeelandnet.nl                                       

Webmaster afdelingswebsite
Gerard Verduijn, Tel. 06-28262310, e-mail: gerarddian@zeelandnet.nl

Contactpersoon Gregoriuscentrum
Josée van der Ploeg-Delissen, tel. 06-23937654, e-mail:  kbo.axel@gmail.com

Public Relations/Aktiviteiten

Maurice Scholter, tel. 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl

Lief en Leed
Anna Egberts-Herrewijnen, Tel. 0115-432062, e-mail: anegberts@hotmail.com
Bep Meeusen-Bolander, Tel. 06-12460830, e-mail: bgmeeu@gmail.com                                                                                          Maurice Scholter, Tel. 06-26749113, E-mail: mejmscholter@gmail.com                                              

Verzorging en verdeling drukwerk
Bep Meeusen-Bolander, Tel. 06-12460830, e-mail: bgmeeu@gmail.com

Organisatie busreis                                                                                                                                                                  Marcel Cerpentier, Tel. 06-36163160, e-mail: marcelcerpentier@hotmail.com

Hulp bij bediening computer en/of tablet                                                                                                                                    Wilfried Staelens (Zeeuws-Vlaanderen) Tel. 0117-491786, e-mail: wstaelens@gmail.com                                                              Gerard Verduijn, Tel. 0628262310, e-mail: gerarddian@zeelandnet.nl

Belastingservice                                                                                                                                                                                  Willy Kamoen, Tel. 0115-561526 (HUBA KBO Zeeland)                                                                                                                          Ombudsteam Seniorenvereniging Kanaalzone (SVK). Voor inlichtingen: Maurice Scholter, Tel. 06-26749113                         e-mail: mejmscholter@gmail.com                                                                                                                                                          Formulierenbrigade aan-z

Belangenbehartiging                                                                                                                                                                        Contactpersoon: Gerard Verduijn, Tel. 06-28262310, e-mail: gerarddian@zeelandnet.nl
Voorzitter werkgroep Belangenbehartiging Senioren gemeente Terneuzen
Contactpersoon: Maurice Scholter, Tel 06-26749113, e-mail: secretaris@kbo-pcob-axel.nl ;
Voorzitter kring KBO afdelingen Groot Terneuzen, lid werkgroep Belangenbehartiging Senioren gemeente Terneuzen
Contactpersoon: Johan Hessing, Tel. 06-36211407, e-mail: j_c_hessing@hotmail.com
Bestuurslid kring KBO afdelingen Groot Terneuzen


Distributie Magazine "ONS" Brabant & Zeeland: 
Axel e.o: Bep Meeusen-Bolander, tel. 06-12460830;
Terneuzen e.o.: Bram Naeye , tel. 06-48853178;
coördinator Axel e.o: Ronnie Meeusen, tel.  06-53759114, e-mail: r.meeusen1@kpnplanet.nl
coördinator Terneuzen e.o.: Rudie Dobbelaar, tel. 0115-617819, e-mail: rudolph@kpnmail.nl