Nieuws

De volgende stap in de toekomst van KBO-Zeeland

Op 19 september jl. is te Sluiskil een AV gehouden en werd er door het algemeen bestuur belangrijke informatie verstrekt over de ontwikkelingen bij de landelijke KBO en de consequenties daarvan voor KBO-Zeeland.
De voorzitter Lilianne van der Ha wees op het vele werk dat er is gedaan, maar dat ook nog gaat komen.
Daarna volgde een PowerPointpresentatie door Theo Snel aan de hand waarvan hij uitlegde dat het samengaan met KBO-Brabant de enige redelijke optie (b)lijkt. Hij lichtte verder toe wat er wel en niet gaat wijzigen, hoe de organisatiestructuur eruit gaat zien en welke stappen nog moeten worden genomen in het proces.
Met ingang van 1 januari 2024 zal de landelijke Unie KBO ophouden te bestaan evenals KBO-Zeeland in de huidige hoedanigheid.
Ondertussen heeft het huidige bestuur van KBO-Zeeland constructief onderhandeld met KBO-Brabant. Het bestuur stelt de afdelingsbesturen en alle leden van de afdelingen voor om unaniem akkoord te gaan met het advies voor aansluiting bij KBO-Brabant, waarbij KBO-Zeeland dan het 5e gewest van KBO-Brabant wordt. KBO-Brabant vormt met KBO-Limburg, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland en andere partners de overkoepelende organisatie Senioren Netwerk Nederland.
Op 14 november wordt in de dan te houden Algemene ledenvergadering verwacht dat alle leden van de KBO-afdelingen hun mandaat geven voor aansluiting bij KBO-Brabant en akkoord gaan met alle nog verder te ondernemen stappen. De aanwezigen gingen unaniem akkoord met de door het bestuur genomen stappen en wensen het bestuur alle succes toe met de verdere besluiten die moeten worden genomen om de belangen te behartigen voor de ruim 5000 leden die KBO-Zeeland heeft.

BRON; Jan van den Boom.


Nieuw telefoonnummer voor de Luisterlijn: 088 0767 000

31-03-2021
De Luisterlijn is sinds kort bereikbaar via het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000. Dat meldt de organisatie, die alle inwoners van Nederland emotionele ondersteuning op afstand biedt. Het nummer is dag en nacht bereikbaar voor mensen die nergens met hun verhaal terecht kunnen of behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.
Reden voor de overstap naar het nieuwe telefoonnummer zijn de hoge kosten van het 0900-nummer. 
Lokaal tarief
Voor het bellen naar het nieuwe telefoonnummer 088 0767 000 betaalt de beller alleen het normale beltarief. Het telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een anoniem gesprek of een luisterend oor. Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de factuur van de beller.
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 op de 10 gesprekspartners de telefoon. In 2020 voerden vrijwilligers meer dan 320.000 telefoongesprekken. “De meeste mensen vinden het fijn om écht even van zich af te praten en een stem te horen. Het hardop uitspreken van gedachten en gevoelens lucht vaak op.” Getrainde vrijwilligers bij de Luisterlijn bieden een luisterend oor en geven even dat steuntje in de rug.
Wil je meer weten? Kijk dan hier


Lees hier het nieuws op KBO-Zeeland