Belasting

Hulp bij belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunt u aangifte doen voor de Inkomstenbelasting. Steeds meer senioren doen dit met hulp van de computer tegenwoordig zelf. Anderen kunnen voor dit klusje een beroep doen op familie of bekenden. Wie het zelf niet kan regelen kan een vrijwilliger van de afdeling inschakelen. 

Hulp in Axel bij belastingaangifte en belastingformulieren:
hr. C. van Schaik; 06-53162427; vschaikco@gmail.com 
hr. W. Kamoen; 0115-561526; wkamoen@outlook.com (HUBA KBO-PCOB Zeeland)